Vodiči vedia. Špeciálne nadstavby pre profesionálov.
Paragan SK s.r.o. Paragan Modely

Nadstavby Paragan data & fakta paragan v datech a faktech

Speciální dodávky na míru. Speciální dodávky na míru. Speciální dodávky na míru. Speciální dodávky na míru.
Logo RenaultLogo OpelLogo FiatLogo PeugeotLogo CitroenLogo Ford Konfigurátor

spoločnosť paragan paragan má dve divízie

Sme výrobcom nadstavieb a prepravníkov na kone pre Českú republiku, Slovensko a Európu s tradíciou dlhšou viac ako 25 rokov. Našou prioritou je nielen udržanie poprednej pozície medzi významnými výrobcami v ČR , SR a v zahraničí, ale predovšetkým ďalší rozvoj spoločnosti. Využívanie moderných technológii, inovácie výrobného sortimentu, zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov sú súčasťou nášho know-how. V súčasnej dobe zamestnávame viac ako 100 spokojných zamestnancov a svoje rady neustále rozširujeme.

Naše nadstavby charakterizuje prepracovaný detailný design, dlhodobá spoľahlivosť, technická kvalita vozov s dôrazom na komfort posádky a bezpečnosť prepravy. Do procesu vývoja našich produktov zapojujeme priamo svojich zákazníkov. Zákazníci sú pre nás neustálym zdrojom zlepšenia , inovácií a skvelých nápadov.

Začiatkom roku 2016 naša spoločnosť vytvorila dve výrobné divízie. Prvá divízia, označená zeleným logom, sa zaoberá výrobou nadstavieb pre úžitkové vozidlá. Ide o valníkové, skriňové, chladiarenské, mraziarenské, pekárenské nadstavby, vrátane najnovšej vlajkovej nadstavby Eurobox, ktorá vyniká v kategórii ľahkých úžitkových vozidiel do 3,5 t. Druhá divízia, označená čiernym logom, sa zaoberá výrobou prestížnych prepravníkov na kone v kategórii vozidel do 3,5 t.

Meno PARAGAN je už vo svete známe, vyvážame naše produkty do 13 krajín Európy a našu dealerskú sieť stále rozširujeme na základe rastúceho
dopytu po našej značke.

paragan v kocke paragan v dátach a číslach

Název firmy:    Paragan SK s.r.o.
Adresa:    Zlatomoravecká cesta, P.O.BOX 50F
    949 01 Nitra
IČ:    36272990
DIČ:    SK20202026996
Tel:    037/ 695 68 96
Email:    info@paragan.sk
Registrace:    Okresný súd Nitra
    oddiel: Sro, Vložka číslo : 29342/N
    deň zápisu : 22.6.2005
Banka:    ČSOB
Č./ú.:    4013843777/7500

Máte otázku alebo záujem? Kontaktujte nás